Членове

  1. Силвия Василева Първанова – председател
  2. Валери Петров Иванов – член
  3. Румяна Любенова Андреева – член
  4. Макрина Николаева Иванова – член
  5. Владислава Александрова Владимирова – член