Националната програма „Иновации в действие“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано нас училище-партньор. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата. VII СУ „Йордан Радичков“ – Монтана старира като иновативно училище за учебната година 2022/2023 година. Нашата иновация е въвеждане на иновативен учебен предмет Визуално програмиране в V и VI клас за 4 години. За провеждане на часовете по Визуално програмиране се използва интерактивна обучителна платформа Programiram.com.

Партньори:

Иновативно основно училище „Иван Хаджийски“ – гр. Троян

Неиновативно основно училище „Христо Ботев“ – с. Съдиево, обл. Сливен

Неиновативно основно училище „Отец Паисий“ – гр. Мартен, обл. Русе