На 26 февруари се проведе училищният кръг на състезанието по БДП, който включва решаване на листовки, викторина, долекарска помощ и практическа част с велосипеди

Категории: БДП