на класираните ученици на първи етап на класиране профил „Физическо възпитание и спорт” след завършен 7 клас за учебната 2023/2024 година

Powered By EmbedPress

Категории: след VII клас