С П И С Ъ К

на класираните ученици на втори етап на класиране профил „Физическо възпитание и спорт” след завършен 7 клас за учебната 2023/2024 година

Категории: след VII клас