Училището разполага с общежитие, което се намира в спортния комплекс. Учениците се придвижват до училище с училищен автобус.

Категории: Общежития