Директор

СТАНКА КОСТОВА-СРЕТЕНИЕВА
ТЕЛ.: 096/300-665

Зам. Директор Мая Вълчева

Учителски екип