Училището е основано есента на 1985г. като Спортно с развитие на спортовете: волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика, гребане, борба, джудо.

Спортните отличия и добрите постижения на нашите ученици през годините недвусмислено показват че VIІ СУ е училище за шампиони. Възпитаници на нашето училище са Стилиян Петров –футбол, Тереза Джурова- джудо, Стефан Григоров и Дейвид Тихомиров – борба, Петър Петров - 20 пъти шампион на страната по джудо и самбо, Иван Петров – моторен спорт.

Редиците на националния отбор по волейбол се често се попълват с наши възпитаници: Мирослав Драгомиров , Пламен Цветанов, Светозар Гаврилов, Георги Иванов , Николай Найденов, Пламен Милков. Многогодишни национални състезателки по баскетбол са нашите възпитанички: Цветелина Георгиева, Клавдия Йорданова , Антоанета Илиева, Елеонора Младенова , Жанета Желова , Цецка Ангелова, Розалина Пенчева , Румяна Николаева, Димитрина Кръстева, Биляна Бранкова, Цветомила Нончева.

Имената са много, победите- многобройни, резултатите – чудесни. На ученически спортни игри нашите отбори са сред най- добрите. През учебната 1999/2000 футболният ни отбор възраст 5-8 клас стана трети в страната. Отборът по футбол 9-12 клас стана републикански шампиони за 2003г. Юношеският отбор по волейбол стана втори през учебната 2004/ 2005г. в Републикански спортни игри. a-Победите продължават , имената се множат. Всяка година се радваме на победители, медали, успехи.

Спортният дух, спортсменската игра, добрият тонус са нашето ежедневие. Макар и преобразувано от Спортно в СОУ през 1996г. в училището продължава подготовката по профил „Спорт” . Седмо средно училище “Йордан Радичков“ е единствено на територията на област Монтана, в което се обучават ученици в профил „Спорт” след завършен 8 клас.

Класирането на учениците се извършва по бал, образуван от оценките по ФВС, чужд език, ИТ, БЕЛ от свидетелството за основно образование.

Предмети със засилена подготовка са: ФВС -10 часа седмично, английски език, който ни е нужен при пътуванията извън България. Биология – подготовка, свързана с нашето здраве и физическо развитие. Информационни технологии, защото все пак живеем в света на динамично развиващите се техники и технологии.

Училището, заедно със своите преподаватели, има опит и необходимата база за обучението на учениците в този профил и разполага с необходимата за това образование база - наличие на самостоятелен физкултурен салон, фитнес зала, зала за тренировки по борба и джудо, зала за тенис, две игрища. Тренировките по футбол се провеждат в модерния спортен комплекс „Огоста”. Спортно - тренировъчният процес по всички спортове се провежда от учители и треньори, притежаващи необходимата квалификация, имащи нужните умения и знания.

Дори да не станете известни спортисти, можете да спортувате за здраве– това е най-малкото нещо, което всеки може да направи за себе си.

Освен в областта на спорта училището подготвя кадри и в областта на предприемачеството и мениджмънта, икономиката и модерните технологии.

През 1993-1994 учебна година се прави прием на експериментални паралелки IX клас с профил „Мениджър със средна европейска квалификация” под ръководството на създателите на експерименталния профил проф. Митрополитски и доц. Биячева. Обучението предизвиква голям обществен интерес не само в нашия град, но и в страната ни. През учебната 1998-1999 година се въвежда обучение по програмите на „Джуниър Ачийвмънт” – неправителствена организация, развиваща икономически образователни програми с професия „Организатор на среден и дребен бизнес”. Приемът след завършен VIII клас е утвърден от МОН. Учениците излизат от училище с диплома за икономическо образование.

В традициите на предприемачеството и дребния бизнес е разкриването на поредния профил Технологичен – „Стопански мениджмънт” през учебната 2002-2003 година. Обучението в технологичен профил продължава от 2010-2011 учебна година в направления „Предприемачество и бизнес” и „Туризъм”.

В VII СУ “Й. Радичков” предприемаческите корени са дълбоки, участията - многобройни, учениците - доволни.

През 1996г. наши ученици участват в национална олимпиада по мениджмънт, а през 2001г. наши ученици вземат участие в първата инициатива „Работен ден в сянка” на „Джуниър Ачийвмънт”. От 2002г. няколко поредни години учениците ни участват в компютърна симулация по мениджмънт и икономика: „Виртуално предприятие”.

През 2005г. за първи път в Община Монтана се провежда инициативата „Мениджър за един ден” под патронажа на министъра на финансите и кмета на общината г-н Златко Живков отново с участие на наши ученици. От началото до последната инициатива „Мениджър за един ден 2016” наши ученици вземат активно участие. Те бяха президенти на РБългария / 2012г./, областни управители, кметове на общини, ръководители на банки, репортери в БТВ, управители на застрахователни дружества и т.н.

Учениците ни вземат участия и в международни мероприятия, свързани с предприемачеството и бизнеса. През 2005г. наша ученичка спечели първа награда в международната игра „Бизнес-етика” на „Джуниър Ачийвмънт”, а като награда получи участие в семинар в Колорадо Спрингс, САЩ.

Между 30-те отбора финалисти във второто национално състезание ”Банките в действие” през 2009г , организирано от Джуниър Ачийвмънт нашето училище беше представено от 2 отбора, заели челни места в класирането.

От 2008г. до 2012г. в нашето училище функционира „Учебна компания”, която произвежда и продава предмети от дърво, сувенири от глина, живи цветя, с което формира предприемачески умения у учениците.

Какво значи предприемачество? Предприемачеството е процес на стартиране на ново предприятие или обновяване на вече създадено. Това е сложен социален и психологичен феномен. Предприемачът е работодател, който регистрира собствена фирма. Предприемаческите функции най-вече се свързват със средни фирми, познати като дребен бизнес.

Предприемачът / за разлика от непредприемача/ поема пресметнат, но реален стопански риск, управлява, развива, разраства бизнеса си.

Нашето училище разполага с добре подготвени учители, доказали се с работата си.

Профилиращите предмети: английски език, предприемачество, география и информационни технологии ще дадат възможност за засилена подготовка по тези дисциплини – едни от най-важните знания в практическия живот. Дори да не стане собственик на фирма, на всеки би му било от полза да владее английски език, да е отговорен и предприемчив, да е „на ти” с най-новите технологии. Нашето училище разполага с два кабинета с 26 персонални компютъра и 1 компютърен кабинет с терминални станции – нещо, с който малко училища могат да се похвалят. Училището има изградени кабинети по биология, БЕЛ, чужди езици.

През 2017-2018г.училището приема ученици в I клас.През 2018-2019г. е вторият прием на първокласници.

През 2019г. на Ученическите спортни игри отборът по футбол юноши 11-12 клас се класира втори в България.

През 2020/2021г. учебна година училището е с пълен начален, прогимназиален и гимназиален етап (1-12 клас).